International School of Polish Language and Culture

Kurs semestralny online
dla początkujących

Kliknij tutaj!

Dowiedz się więcej o tym,
jak uczymy języka polskiego

 

Kliknij tu!

Odwiedź Kraków i weź udział
w naszym programie kulturalnym!

Zobacz więcej!

Dziesięć powodów, by uczyć się z nami


Dwudziestoletnie doświadczenie

1. Posiadamy dwudziestoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów języka polskiego, co pozwala nam zagwarantować ich wysoką jakość.

2. Nasze ceny są jednymi z najbardziej konkurencyjnych w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że wiele szkół podaje oddzielnie koszty kursu i zakwaterowania. Często pojawiają się też dodatkowe opłaty za program kulturalny. Warto o tym pamiętać i dodać wszystkie koszty, zanim porównają je Państwo z ceną naszego kursu, w którą wliczone jest już zakwaterowanie i większość elementów programu kulturalnego.

3. Możemy zaoferować Państwu korzystne ceny kursów, ponieważ ich wysoka jakość przyciąga wielu uczestników. Rozłożenie stałych kosztów organizacyjnych na dużą liczbę uczestników pozwala na utrzymanie tak atrakcyjnych cen.

Wysoka jakość

4. Duża liczba osób, które wybierają naszą szkołę, umożliwia tworzenie na każdym kursie 6-7 grup o różnych poziomach zaawansowania. Dzięki temu uczestnicy kursów mogą mieć pewność, że znajdą się w grupie z osobami o zbliżonym poziomie znajomości języka, co jest jednym z decydujących czynników wpływających na postępy w nauce języka obcego. W przypadku mniejszej liczby grup (np. 3 lub 4) osiągniecie jednorodnego poziomu w każdej z nich byłoby niemożliwe. W jednej grupie mogłyby znaleźć się osoby reprezentujące różne poziomy zaawansowania, co uniemożliwiałoby osiągnięcie optymalnego efektu w nauce.

5. W przeciwieństwie do wielu innych szkół językowych, które oferują kursy języka polskiego jako jednego z wielu nauczanych języków obcych, obok kursów języka angielskiego czy niemieckiego, nasza szkoła specjalizuje się wyłącznie w organizacji kursów języka polskiego dla obcokrajowców. Dzięki temu możemy skoncentrować wszystkie nasze umiejętności i starania na ciągłym ulepszaniu oferowanego Państwu programu. Staramy się przy tym zwracać szczególną uwagę na indywidualne potrzeby i oczekiwania uczestników z różnych krajów, którzy przyjeżdżają do Krakowa tylko na kilka tygodni.

6. Jakość naszego programu i jego poszczególnych elementów jest stale kontrolowana za pomocą anonimowych ankiet, które są przeprowadzane na końcu każdego kursu. Opracowana przez nas procedura, pozwala na stałą kontrolę jakości wszystkich aspektów oferowanego Państwu programu i na wprowadzanie potrzebnych zmian i ulepszeń, zgodnie z wyrażonymi przez uczestników sugestiami.

7. Wyniki ankiet są stałym potwierdzeniem wysokiej jakości naszego programu. Nie znamy innej szkoły językowej w Polsce, która regularnie przeprowadza takie badania i publikuje wszystkie wyniki!

8. Wielu uczestnikom tak bardzo podobają się nasze kursy języka polskiego, że powracają do nas wielokrotnie, aby kontynuować naukę w naszej szkole. Około 15-20 % zgłoszeń pochodzi od osób przyjeżdżających do nas po raz drugi, trzeci, a nawet czwarty. Dotychczasowy rekord to dziesięć powrotów!
Kraków - doskonała lokalizacja

9. Kraków to bez wątpienia najpiękniejsze miasto w Polsce - różnorodne kulturalnie i tętniące życiem. Będą Państwo zauroczeni i jeszcze bardziej zmotywowani do nauki języka polskiego!

10. Kraków jest jedynym dużym miastem w Polsce położonym blisko wysokich gór. Wycieczka połączona z wędrówką przez ten piękny krajobraz - wliczona w cenę kursu - to tylko jedna z atrakcji składających się na nasz program kulturalny.