International School of Polish Language and Culture

Kurs semestralny online
dla początkujących

Kliknij tutaj!

Dowiedz się więcej o tym,
jak uczymy języka polskiego

 

Kliknij tu!

Odwiedź Kraków i weź udział
w naszym programie kulturalnym!

Zobacz więcej!

Statystyczne oceny kursów

Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu średnie, statystyczne oceny naszych kursów i ich elementów.

Pod koniec każdego kursu wszyscy uczestnicy otrzymują anonimową ankietę do wypełnienia, w której oceniają kurs i jego poszczególne składniki według skali punktowej (od "bardzo dobry" do "niedostateczny") oraz mogą wyrazić własne dodatkowe uwagi. 
     Zastosowana przez nas skala przedstawia się następująco:

       5 - bardzo dobrze
       4 - dobrze
       3 - zadowalająco
       2 - niezadowalająco
       1 - niedostatecznie

Następnie dla każdego kursu oblicza się średnie wartości wszystkich ocen. Wyniki są przedstawione w poniższych tabelach. Oryginalne, wypełnione  przez uczestników kursów ankiety, które służą za podstawę wyliczenia średnich, możemy Państwu w każdej chwili udostępnic w naszym biurze.

Jak wynika z tabeli, średnia ocena większości elementów kursu najczęściej leży w przedziale pomiędzy "bardzo dobrze" a "dobrze", przy czym średnia ocena dwóch najważniejszych kategorii, mianowicie "Lekcje języka polskiego" i "Całościowa ocena kursu", zawsze leży w tym przedziale. 

Udział pozytywnych rekomendacji to udział osób (w procentach) które pozytywnie odpowiedziały na pytanie "Czy poleciłbyś nasz kurs innym?"

LATO 2018

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

Kurs 6 

1-14.07

15-28.07

29.07-
11.08

 12-25.08

26.08-
8.09

11.09-
24.09

Lekcje języka polskiego   

4,4

5,0

4,8

5,0

 4,9

1,3

Praca naszego biura

4,5

4,9

4,5

4,5

 4,8

4,8

Zwiedzanie Starego Miasta

5,0

5,0

4,8

4,6

 4,8

4,9

Wycieczka w góry (lub wycieczka rowerowa do Tyńca)

5,0

4,0

-

4,4

 4,9

4,4

Wycieczka do Wieliczki

4,7

3,7

-

 -

4,3

4,4

Wykład w jęz. niemieckim

5,0

 5,0

 -

 4,3

 5,0

 4,8

Warsztaty lepienia pierogów

4,7

4,0

5,0

5,0

4,6

4,4

Warsztaty z wymowy języka polskiego

4,8

 4,7

 4,8

 4,8

 4,9

 4,4

Inne aktywności (impreza powitalna i pożegnalna, itp.)

4,0

 4,6

4,0

3,9

4,2

4,2

Całościowa ocena kursu

4,3

 4,8

 4,9

4,9

 4,9

4,8

Udział pozytywnych rekomendacji

 67%

 100%

 100%

100%

 100%

100%

 

LATO 2016

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

 Kurs 6 

26.06-

09.07

10.07-

23.07

31.07-

13.08

 14.08-

27.08

28.08-

10.09

11.09-

24.09

Lekcje języka polskiego    

 4,8

4,2

4,8

5,0

4,71

5,0

Praca naszego biura

4,7

4,6

4,73

4,7

4,66

5,0

Zwiedzanie miasta

4,74

 4,3

4,33

4,5

4,0

4,66

Wycieczka w góry

5,0

3,6

 3,83

4,0

 4,75

3,75

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

4,3

4,25

3,6

-

5,0

4,8

Warsztaty polskich tańców ludowych

4,7

 4,25

 5,0

5,0

4,66

5,0

Pozostałe imprezy (spotkanie informacyjne, party powitalne i inne)

 4,0

 4,2

4,14

4,0

4,14

4,33

Całościowa ocena kursu

4,62

4,2

4,30

4,53

4,41

4,64

Udział pozytywnych rekomendacji

 100%

 100%

 100%

100%

 100%

100%

 

LATO 2015 

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

 Kurs 6 

05.07-

18.07

19.07-

01.08

02.08-

15.08

 16.08-

29.08

30.08-

12.09

13.09-

26.09

Lekcje języka polskiego    

 4,69

4,72

4,6

4,88

5,0

4,64

Praca naszego biura

4,52

4,41

4,6

4,55

4,9

4,36

Zwiedzanie miasta

4,55

 3,91

3,6

4,0

4,78

4,38

Wycieczka w góry

4,53

4,09

 4,0

4,29

 4,17

3,0

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

4,57

4,5

-

4,67

2,57

-

Warsztaty polskich tańców ludowych

4,83

 4,2

 4,4

4,67

5,0

4,5

Pozostałe imprezy (spotkanie informacyjne, party powitalne i inne)

4,0

 4,3

3,08

3,7

4,0

4,0

Całościowa ocena kursu

4,52

4,3

4,04

4,39

4,34

4,14

Udział pozytywnych rekomendacji

 100%

 100%

 100%

100%

 100%

100%

 

LATO 2014

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

 Kurs 6 

06.07-

19.07

20.07-

02.08

03.08-

16.08

 17.08-

30.08

31.08-

13.09

14.09-

27.09

Lekcje języka polskiego    

5,0

4,88

4,6

4,55

4,66

5,0

Praca naszego biura

5,0

4,73

4,73

4,54

4,75

4,72

Zwiedzanie miasta

4,91

4,0

3,66

4,5

4,4

4,36

Wycieczka w góry

4,36

4,16

4,5

4,43

4,0

4,36

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

4,71

4,42

4,17

4,0

3,8

4,42

Warsztaty polskich tańców ludowych

4,88

4,66

3,6

4,87

4,5

4,72

Pozostałe imprezy (spotkanie informacyjne, party powitalne i inne)

 4,25

4,0

4,09

4,36

4,0

3,9

Całościowa ocena kursu

4,92

4,45

4,73

4,54

4,6

4,72

Udział pozytywnych rekomendacji

 100%

 100%

 100%

100%

 100%

100%

 

LATO 2013

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Kurs 5

 Kurs 6 

30.06-

13.07

14.07-

27.07

28.07-

10.08

 11.08-

24.08

25.08-

07.09

08.09-

21.09

Lekcje języka polskiego    

4,76 

4,63

4,88

4,86

4,82

4,73

Praca naszego biura

4,61

4,72

4,88

4,56

4,45

4,28

Zwiedzanie miasta

4,31

4,21

4,4

4,4

4,44

3,73

Wycieczka w góry

3,92

4,32

4,55

3,41

4,6

4,08

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

4,56

4,29

4,88

4,0

4,78

4,4

Warsztaty polskich tańców ludowych

5,0

4,54

4,63

4,86

4,2

4,5

Pozostałe imprezy (spotkanie informacyjne, party powitalne i inne)

4,44

4,27

4,13

3,65

3,5

3,76

Całościowa ocena kursu

4,68

4,62

4,82

4,76

4,6

4,21

Udział pozytywnych rekomendacji

 98%

 100%

 100%

100%

 100%

100%